Verzekeringen

Verzekeringen

Onze leden zijn op verschillende manieren opgenomen in verschillende verzekeringsvormen. Zo heeft de gemeente Venray een aantal collectieve verzekeringen afgesloten maar ook de KNLTB heeft een aantal verzekeringen collectief afgesloten.
Op deze pagina vindt u hier informatie over.

GEMEENTE

De gemeente Venray sluit heeft ingang van 1 februari 2009 een vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Venray die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten voor anderen en/of de samenleving. Hierbij moet dan een maatschappelijk belang worden gediend. 

Ook de vrijwilligersorganisaties zelf en de bestuurders ervan kunnen een beroep doen op de vrijwilligersverzekering. De verzekering is niet bedoeld voor mantelzorgers, vrijwillige politie en vrijwillige brandweer. Zie de link voor meer informatie. 

Pakket
De verzekering voorziet in een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor de vrijwilligers. Daarnaast heeft de gemeente gekozen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligersorganisaties zelf, een aansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Uitvoering
Match voor vrijwilligers in Venray, zorgt voor de uitvoering van de verzekering. Alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Venray zijn automatisch meeverzekerd, u hoeft zich dus niet van te voren op te geven. Wanneer u aanspraak wilt maken op de verzekering, kunt u contact opnemen met Match, Dr. Poelsstraat 6, 5802 AX Venray, tel. (0478) 51 69 95.

 

Ongevallenverzekering voor KNLTB-leden

Als verzekerden gelden alle geregistreerde leden tijdens deelname aan de door de vereniging georganiseerde tennisgerelateerde activiteiten alsmede op weg naar en van de betreffende activiteiten. De verzekering is een zogenaamde sommenverzekering, wat inhoudt dat altijd wordt uitgekeerd, ook als betrokkene tevens elders is verzekerd. 

Dekking
De dekking van de ongevallenverzekering is door de nieuwe samenwerking verbeterd en omvat het volgende:
·         €15.000 in geval van overlijden als gevolg van een ongeval* 
·         €30.000 in geval van blijvende algehele invaliditeit als gevolg van een ongeval ** 
·         €250 maximaal per gebeurtenis voor tandheelkundige behandeling als gevolg van een ongeval 
* €3000 indien jonger dan 16 jaar, €6000 indien 70 jaar of ouder
** €15000 indien 70 jaar of ouder

Het verzekeringsbewijs
Elk lid heeft een uniek bondsnummer. Dit bondsnummer staat op uw KNLTB-pasje. In feite is dus het pasje uw verzekeringsbewijs.

Schade melden
U kunt schade die u wilt verhalen op de ongevallenverzekering melden met onderstaand schadeformulier.
Website KNLTB
Via deze link komt u bij de informatiepagina van de KNLTB over deze verzekering. Tevens vindt u hier meer informatie over verzekeringen binnen de KNLTB. 

Download bestand

AED op tennispark

Op de Algemene Ledenvergadering op 8 februari 2011 is vanuit de leden aangedrongen om zo spoedig mogelijk op het tennispark te kunnen beschikken over een AED. Dankzij een spontane actie van onze leden, het vinden van een leverancier die bereid was 50% van de aanschaf te sponsoren -met dank aan ons lid Math Vollenberg voor zijn inspanningen terzake- en een bijdrage van de stichting beheer tennispark TC Rodhe hebben we deze wens van onze leden kunnen inwilligen. De AED is inmiddels geplaatst en operationeel. Laten we hopen dat we deze nooit hoeven te gebruiken!
Henk Loonen