Lidmaatschap

 Lidmaatschap
 
Leuk dat je lid wilt worden bij onze vereniging! Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Start u uw lidmaatschap later dan 1 januari, dan zijn de kosten voor het eerste jaar lager. Hieronder ziet u een overzicht van de bijbehorende lidmaatschapskosten voor gedeelten het eerste jaar. Deze bedragen zijn door het bestuur vastgesteld. Na het eerste jaar gelden de kosten voor een volledig jaar van januari tot en met december.   
 
1. Senior Lidmaatschap (18 jaar of ouder)
Kosten: eenmalig €20 voor inschrijving en... 
 • €135,00 (lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december)
 • €102,50 (lidmaatschap van 1 april t/m 31 december)
 • €70,00   (lidmaatschap van 1 juli t/m 31 december)
 • €37,50 (lidmaatschap van 1 oktober t/m 31 december)
2. Junior 13 t/m 17 jaar
Kosten: eenmalig €10 voor inschrijving en...
 • €93,00 (lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december)
 • €70,50 (lidmaatschap van 1 april t/m 31 december)
 • €48,00   (lidmaatschap van 1 juli t/m 31 december)
 • €25,50 (lidmaatschap van 1 oktober t/m 31 december)
3. Junior t/m 12 jaar
 • €72,00 (lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december)
 • €54,50 (lidmaatschap van 1 april t/m 31 december)
 • €37,00  (lidmaatschap van 1 juli t/m 31 december)
 • €19,50 (lidmaatschap van 1 oktober t/m 31 december)
4. Rustend lidmaatschap  
Het is mogelijk dat vanwege ziekte of een andere redenen iemand niet (langer dan 6 maanden) in staat is om te spelen. Het bestuur besluit of een persoon in aanmerking komt voor het rustend lidmaatschap.
 • Jaarlijkse kosten voor het rustend lidmaatschap zijn €25
Korting op het lidmaatschap
TC Rodhe biedt bedrijven verschillende sponsorcontracten, waarbij gratis lidmaatschappen inbegrepen zijn. Daarnaast is er een gezinskorting: Wanneer vier of meer gezinsleden (wonend op hetzelfde adres) lid zijn bij onze vereniging, wordt een korting gegeven van €15 per persoon. Tot slot krijgen onze ereleden zijn de kosten voor lidmaatschap, waardoor zij alleen de knltb-kosten verschuldigd zijn. Kortingen kunnen met elkaar gecombineerd worden. 
 
Heeft u als ouder en/of verzorger niet de financiële middelen heeft om contributie en eerste aanschaf van materialen te betalen voor uw kind? Dan kunt u aanspraak maken op het jeugdsportfonds, want: ieder kind moet kunnen sporten! Meer info op www.jeugdsportfonds.nl 
Aanmelden
 
Het onderstaande aanmeldingsformulier kunt u invullen als u zich wilt aanmelden. Het ingevulde formulier kunt u uitprinten en sturen aan:  
 
TC Rodhe
t.a.v. de Ledenadministratie
Stationsweg 99
5803 AA Venray
 
Wilt u ook (recente) pasfoto bijsluiten met op de achterzijde uw naam? Dit is nodig om voor u een KNLTB-ledenpas aan te kunnen maken. 
Let op: ieder lid moet afzonderlijk worden aangemeld. 
Let op: door het aanmelden via onderstaand formulier bent u akkoord met de afgegeven machtiging en stemt u in met het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging
 
Vrijwilligerswerk
 
Als vereniging zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Bijvoorbeeld door het draaien van bardiensten, lid zijn van een commissie, ondersteunen van verschillende activiteiten of het doen van onderhoudswerkzaamheden. In het aanmeldingsformulier vindt u hiervoor ruimte waar u u voorkeur kenbaar kan maken.
 
Afmelden als lid
 
Stopt u halverwege het jaar, wordt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld verleend. Wanneer u besluit geen lid meer te willen zijn dan dient u zich voor de start van het nieuwe seizoen (uiterlijk 30 november) schriftelijk af te melden als lid bij de ledenadministratie. Uw afmelding dient u in te sturen via het 'wijzigingsformulier' (zie hieronder).
 
Begin 2012 werd een wet van kracht over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Clubs moeten hun leden alleen goed duidelijk maken hoe ze het lidmaatschap kunnen beëindigen en voor welke datum. 
 
Wijzigingsformulier
 
Hieronder vindt u het wijzigingsformulier. Met dit formulier kunt u iedere wijziging doorgeven zoals verhuizing, ander e-mailadres, telefoonnummer of fouten in NAW gegevens.
 
Formulieren
 
Wijzigingsformulier TC Rodhe.pdf Privacy Policy TCRODHE 2018 v2.pdf Lidmaatschappen TC Rodhe.docx Aanmeldingsformulier voor een nieuw lid 2019.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 478 588 453

Address

Paul Burgmanstraat 10
5804 BC Venray