Geschiedenis TC Rodhe

 
Waar komt de naam Rodhe vandaan?
 
Duikend in de geschiedenis blijkt dat Venray niet altijd de naam Venray heeft gehad. Voor het jaar 1400 werden voor de kern van het huidige Venray 3 namen gebruikt. Volgens de archivalische bronnen Sloet (Baron Mr. L.A.) en Smeets, (Dr. M.K.J.), werd de naam van deze kern, in een oorkonde van de Graaf Gerard v. Gelder, in het jaar 1224 geschreven als Rodhe. Volgens het oorkondeboek van Bondam, (Mr. Pieter), als Rodhem. We praten hier over heemnamen.
Nog vroeger, in 1220 werd de naam Rode gebruikt, en dit betekent ontginning bij een veen. Uiteindelijk is voor de naam "Rodhe" gekozen. (Geestelijke "moeder" is mevrouw A. Schellens).
 
Wanneer is de club opgericht?
 
De Tennis Club Rodhe is in januari 1980 opgericht, de eerste voorzitter was J. Zuidhof.
 
De Mackenburcht
 
Kasteel Makken of Macken?
Het kasteel Makken of Macken lag tussen Vierlingsbeek en Holthees, even noordelijk van Smakt. Alleen de ruïne van de schuur herinnert nog aan het kasteel Het was een groot kasteel met 25 kamers, kelders, voorburchten en torens. Hier woonde de adellijke familie Bouwens van der Boyen. Boven de hoofdingang was het in steen uitgehouwen alliantiewapen van Johan Albert Baron Bouwens van der Boyen (van Makken) ingemetseld. Deze steen staat nu naast de Jozefkapel op De Smakt. Een alliantiewapen is een samenvoeging van de familiewapens van man en vrouw.
 
In 1673 verwierf de familie Bouwens van der Boye de rechten over de heerlijkheid Venray. De Spaanse koning, die dit gebied in handen had, verkeerde in geldnood en verkocht daarom de rechten aan de hoogst biedende. Bouwens van der Boye betaalde 30.000 Vlaamse ponden. De Heren van Venray, i.c. de familie Bouwens van der Boye, hadden noordelijk van Venray een eigen jachtgebied, een z.g. warande, waar nu Sint Anna ligt. Een warande is een beschermd jachtgebied voor de adel of voor welgestelde ingezetenen. Nabij hun jachtgebied lieten de Heren van Venray een jachthuis bouwen, het Hooge Huys, dat ongeveer op de hoek lag van de Gasstraat/Raadhuisstraat. Vlak er bij lag het kruithuisje, in het Venrayse dialect ’t polverhuuske genoemd. Het gebied op het Annaterrein heet nog steeds De Warande. In het Venrayse dialect verbasterd tot vrang of wrang. Omdat er zoveel konijnen werden uitgezet kreeg het gebied de naam ‘Kniensvrang’. De woonwijk achter Sint Anna, langs de Kortmannweg, werd naar Makken vernoemd: Makkenhof. Het zandpad vanaf de Overloonseweg, vroeger Bospad geheten, kreeg de naam Makkenpad. Over de schrijfwijze van Makken bestaat verschil van mening. Is het Macken (oude schrijfwijze) of Makken?
 
Verhuizing naar nieuwe locatie
 
Na jaren gespeeld te hebben aan de Smakterveldweg 26 te Venray werd op 6 juni 2009 ons nieuwe park feestelijk geopend. Besloten werd om een wedstrijd onder de leden uit te schrijven om een naam voor ons clubhuis te verzinnen. Uit de inzendingen werd de naam ‘Mackenburcht’ gekozen. Deze naam was ingestuurd door Jo Bruijsten. Juist de relatie met de huidige locatie (zie boven) en een burcht van gezelligheid en een bijna niet te nemen vesting heeft het bestuur doen besluiten ‘Mackenburcht’ te kiezen.