Beleid & Reglementen

Beleid


Hier vindt u informatie over de vereniging verwoord in een meerjaren plan. Tevens het bestuursreglement inzake alcoholgebruik en dergelijke.


 Onderhoud
Kort wordt beschreven hoe de banen dienen te worden onderhouden en wat we hier zelf aan kunnen doen!


Sport spreekuur
Het is nooit te bedoeling, maar soms is het onvermijdelijk: Je loopt een blessure op tijdens het tennissen. Je kunt dan gebruik maken van een speciaal sportspreekuur voor geblesseerde sporters. Leden van onze vereniging kunnen gebruik maken van een speciaal aanbod.


Gedragscode TC Rodhe
Binnen TC Rodhe wordt de gedragscode geïntroduceerd die tijdens de ALV van 8 februari 2011 wordt besproken. Deze gedragscode beschrijft hoe spelers, toeschouwers maar ook ouders zich dienen te gedragen. Regelmatig is het opgevallen dat hier behoefte aan is.