Samenwerking Kindersofa - TC Rodhe

30 oktober 2022


Beste Rodhenaren,  

Middels dit bericht laten wij jullie weten dat wij overeenstemming hebben bereikt met De Kindersofa om onze kantine, het buitenterrein en de minibaan, per 1 november as., te gebruiken voor naschoolse opvang van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Het gaat om de dinsdagen en donderdagen van 12:00 tot 18:00.

Uitdrukkelijk merken wij op dat het voor de kinderen niet is toegestaan gebruik te maken van de tennisbanen en dat de minitennisbaan direct vrijgemaakt moet worden voor leden indien deze daarom vragen. Het gebruik van de kantine en het terrein voor eigen evenementen en competities blijft mogelijk. Van de toiletten in het voorportaal zal er tijdens de aanwezigheid van de Kindersofa één exclusief beschikbaar moeten zijn voor de Kindersofa. Het andere toilet blijft vrij beschikbaar.

Met het besluit tot samenwerking met De Kindersofa nemen we een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid en helpen we onze buren maar ook onszelf. De huurinkomsten dragen ertoe bij dat we enige compensatie hebben voor de hoge energieprijzen waaraan ook wij niet kunnen ontkomen. Daarnaast hopen we dat door de intensievere samenwerking we ook weer extra jeugdleden aan ons kunnen binden.  

Vooralsnog wordt de overeenkomst met De Kindersofa als proef aangegaan voor 1 jaar, maar met de wens om dit daarna ook te continueren. In het eerste jaar zullen we aan elkaar moeten wennen. Mochten er klachten of problemen zijn, dan kunt u zich altijd direct richten tot de leidinggevende van Kindersofa die tijdens de opvanguren aanwezig is. Indien klachten zich herhalen dan kunt u dat uiteraard bij ons melden, door een mail te sturen naar [email protected] waarna wij in overleg zullen treden met de betrokkenen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur 

Nieuwscategorieën